Αριθμ.Πρωτ:   1389                                                                                            ΑΘΗΝΑ:  06/05/2019.

                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                      Προς                                            

                   Όλα τα σωματεία –μέλη της δύναμης  της  Ομοσπονδίας

                                                                                            Έδρα τους 

 Συνάδελφοι,   

        Μετά από επίπονη προσπάθεια , απέναντι  στο αρμόδιο Υπουργείο ,πετύχαμε να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση  που  προβλέπει την παράταση για την αντιστοίχιση των Αδειών  των: ΒΔ 31/71/1246, ΠΔ 22/76  και  ΠΔ  31/90 με το ΦΕΚ 66/Α/25.4.19, ΚΕΦ. Β΄,Άρθρο :32 ,παρ.  2.

       Έτσι ,λοιπόν, η παράταση για την αντιστοίχιση  παλαιοτέρων Αδειών  έχει ισχύ  μέχρι  τις 20/01/2021.Παρακαλούμε  όπως ενημερώσετε άμεσα τα μέλη σας.    

                                             Με συναδελφικούς χαιρετισμούς                                                                                 

                          ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝHMΑΤΩΝ

                         ΕΡΓΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       

            ΝΙΚ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ                                                           ΠΑΝ. ΧΑΤΖΑΚΟΣ