ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ
ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γραφεία:Μενάνδρου 85 – 104 38 Αθήνα
Τηλ.210-5237318 , ΦΑΞ: 210-5227823
Site:www.oxmge.gr & e-mail: omosp@oxmge.gr
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1096 Aθήνα: 18/07/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ
Όλα τα Σωματεία –Μέλη της δύναμης της Ομοσπονδίας
Έδρα τους

ΘΕΜΑ:΄Eγκαιρη αποστολή των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
των σωματείων και τακτοποίηση οικονομικών τους υποχρεώσεων.
Συνάδελφοι,
Εν όψει της πραγματοποιήσεως του 30ου ΕΚΛΟΓΟΑΠ/ΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
της Ομοσπονδίας μας τον ΝΟΕΜΒΡΙΟ του 2017 ,παρακαλείσθε όπως αποστείλετε ΑΜΕΣΑ όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά των Αρχαιρεσιών του σωματείου σας:
1) Πρακτικό Εκλογής Εφορευτικής Επιτροπής.
2) Πρακτικό Απόφασης Εκπροσώπησης του σωματείου στη Γ.Σ.Ε.Ε.
3) Πρακτικό Αρχαιρεσιών.
4) Βεβαίωση του Δικαστικού Αντιπροσώπου (ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ) για τους
Αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία .
5) Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας (Κατάσταση Ψηφισάντων Μελών) με Αριθμούς Ταυτοτήτων και Αριθμούς Βιβλιαρίων ΙΚΑ των ψηφισάντων . Στην περίπτωση που στο Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας δεν υπάρχουν στοιχεία ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ και ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ των ψηφισάντων τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να σταλεί και :
6) Αντίγραφο Μητρώου Μελών του σωματείου με Αριθμούς Ταυτοτήτων
και Αριθμούς Βιβλιαρίων ΙΚΑ των μελών .
Τα παραπάνω θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του σωματείου και υπογραφή από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που πραγματοποίησε τις Αρχαιρεσίες και από την Εφορ. Επιτροπή και, αν είναι φωτοτυπικά αντίγραφα από τα πρωτότυπα που έχετε στα χέρια σας ,αυτά που θα στείλετε στην Ομοσπονδία θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από τον Πρόεδρο και τον Γεν.Γραμματέα του Σωματείου για το γνήσιο του αντιγράφου .
Η άμεση και έγκαιρη αποστολή των Πρακτικών σας θα είναι σύμμαχος για ένα συνέδριο ομαλό, αξιόπιστο ,μα πάνω απ΄ όλα oργανωμένο.
Επίσης καλούμε όλα τα σωματεία μέλη μας ,που δεν έχουν ανταποκριθεί στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία να το πράξουν και αυτό ΑΜΕΣΑ ,καθώς ο χρόνος για την προετοιμασία του Συνεδρίου πιέζει ασφυκτικά ,ως προς την νομιμοποίηση των σωματείων.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Χ.Μ.Γ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΧΑΤΖΑΚΟΣ