ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΕΠΟΧ.ΒΟΗΘΗΜΑ 2018-ΨΩ4Θ4691Ω2-Β7ΞΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 127/09-03-2018

ΤΜΗΜΑ Γ.Σ.Ε.Ε. – ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 85 ,ΤΚ 104 38

ΤΗΛ. 2105237318 – FAX: 2105227823,  EMAIL : oxmee1955@gmail.com

…………………………………………………………………………………………………………

Αριθμ.Πρωτ:  1316                                                                                  ΑΘΗΝΑ:     28/09/2018.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ                 

Προς

Όλα τα σωματεία –μέλη της δύναμης  της  Ομοσπονδίας

Έδρα τους 

Συνάδελφοι,    

      Σας στέλλουμε για την ενημέρωσή σας και την άμεση ενημέρωση των μελών σας, την με αριθμό:65295/27.9.18 Εγκύκλιο του ΟΑΕΔ για την χορήγηση του ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ έτους 2018.

Επίσης σας πληροφορούμε ότι η  Ηλεκτρονική υποβολή Αιτήσεων στον ΟΑΕΔ για το ΒΟΗΘΗΜΑ ξεκινάει από 2.10.2018 και λήγει την  30.11.2018 .

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς                                                                               

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝHMΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ                                                      ΠΑΝ. ΧΑΤΖΑΚΟΣ