Αριθμ.Πρωτ:   1407                                                                                            ΑΘΗΝΑ:     16/09/2019.

                                           ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ                 

                                                                       Προς                                            

                    Όλα τα σωματεία –μέλη της δύναμης  της  Ομοσπονδίας

                                                                                          Έδρα τους 

 Συνάδελφοι,                                                               

      Για την ενημέρωσή σας και την άμεση ενημέρωση των μελών σας  ,σας κοινοποιούμε την  με αριθμό:70080/12.9.19  Εγκύκλιο του ΟΑΕΔ για την χορήγηση του ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ έτους 2019.

       Επίσης σας πληροφορούμε ότι η  Ηλεκτρονική υποβολή Αιτήσεων στον ΟΑΕΔ για το ΒΟΗΘΗΜΑ ξεκινάει από 16.9.2019  και λήγει την  2.12.2019.

                                                Με συναδελφικούς χαιρετισμούς                                                                             

                                 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝHMΑΤΩΝ

                                 ΕΡΓΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                    ΝΙΚ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ                                     ΠΑΝ. ΧΑΤΖΑΚΟΣ