ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΠΔ 113/12 – ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

1.ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ BΟΗΘΟΥ (1η ΒΑΘΜΙΔΑ)-15 ΕΥΡΩ

2. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 2ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ (Β΄ ΟΜΑΔΑ)-23 ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΕΙΑΣ 3ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ (Α΄ ΟΜΑΔΑ) -31 ΕΥΡΩ-

3.ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ -20 ΕΥΡΩ

4. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
2ης και 3ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ με το μηχάνημα
που αιτείται η ΑΔΕΙΑ

5.ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΣΕ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΔ.113/12 (για κάθε παλαιά ΟΜΑΔΑ)-10 ΕΥΡΩ

6. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ κάθε 8 ετία
Για τους εργαζόμενους με παροχή Υπηρεσιών
–Εάν θεωρηθεί εντός 6μήνου από την λήξη της 8 ετίας– .100ΕΥΡΩ
Διαφορετικά:
α) Μετά το 6μηνο και μέχρι 1 έτος ανέρχεται στα 200 ΕΥΡΩ
β) Μετά το 1 έτος και έως 5 έτη ανέρχεται στα 400 ΕΥΡΩ ,και
γ) Μετά τα 5 έτη δίνει ο ενδιαφερόμενος εξετάσεις ΞΑΝΑ για έκδοση νέας Άδειας