ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ
ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γραφεία:Μενάνδρου 85 – 104 38 Αθήνα
Τηλ.210-5237318 , ΦΑΞ: 210-5227823
Site:www.oxmge.gr & e-mail: omosp@oxmge.gr
Αθήνα : 10/03/2017
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1041
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ
Όλα τα Σωματεία –Μέλη της δύναμης της Ομοσπονδίας
Έδρα τους

ΘΕΜΑ:Aνατρέπονται συνεχώς τα δεδομένα ως προς τον χρόνο παράτασης
για την αντιστοίχιση των Αδειών του Π.Δ. 31/90.

Συνάδελφοι,
Δυστυχώς το αλαλούμ από το αρμόδιο Υπουργείο και τις Περιφέρειες, ως προς την ερμηνεία του Π.Δ.113/2012 και των Υπουργικών Εγκυκλίων που εκδίδονται, πραγματικά δεν έχει σταματημό.
Ενώ μέχρι χθες ερμηνεύαμε και γνωρίζαμε όλοι ότι η καταλυτική ημερομηνία για την αντιστοίχιση Άδειας του ΠΔ 31/90 στην καινούργια ,αυτή του ΠΔ 113/2012 ήταν στις 31/12/2016 και πέραν αυτής της ημερομηνίας όλες οι Άδειες που δεν θα είχαν αντικατασταθεί δεν θα ίσχυαν , τα δεδομένα αυτά πάλι άλλαξαν.
Κάποιες Περιφέρειες στην επικράτεια της Χώρας ερμηνεύουν τον Ν.4403,Κεφ.Γ΄-Αρθρο: 16, Παραγρ. 2 (ΦΕΚ 125 Α της 7/7/16) που μιλάει για την αντιστοίχιση των Αδειών, μετά και από την ένταξη καινούργιων μηχανημάτων ό,τι υπάρχει χρόνος δυο(2) χρόνια και έξι (6) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ οι συνάδελφοι που κατέχουν Άδεια του ΠΔ 31/90 συγκεκριμένης ΟΜΑΔΑΣ , μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να αντιστοιχίσουν την Άδεια τους πέραν της ημερομηνίας 31/12/2016 .
Οι Άδειες του ΠΔ 31/90 και το χρονικό διάστημα αντιστοίχισής τους είναι όπως παρακάτω αναφέρεται:
ΟΜΑΔΑ Α΄ του ΠΔ 31/90 ημερομηνία λήξης 11/02/2019.
ΟΜΑΔΑ Β΄ του ΠΔ 31/90 ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ 31/12/2016.
ΟΜΑΔΑ Γ΄ του ΠΔ 31/90 ημερομηνία λήξης 09/01/2018
ΟΜΑΔΑ Δ΄ του ΠΔ 31/90 ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ 31/12/2016
ΟΜΑΔΑ Ε΄ του ΠΔ 31/90 ημερομηνία λήξης 11/02/2019
ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ του ΠΔ 31/90 ημερομηνία λήξης 11/02/2019
ΟΜΑΔΑ Ζ΄ του ΠΔ 31/90 ημερομηνία λήξης 09/01/2018 –ΤΑΞΗΣ Α,Β,Γ .
ΟΜΑΔΑ Η΄ του ΠΔ 31/90 ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ 31/12/2016
ΟΜΑΔΑ Θ΄ του ΠΔ 31/90 ημερομηνία λήξης 11/02/2019
ΟΜΑΔΑ Ι΄ του ΠΔ 31/90 ημερομηνία λήξης 09/01/2018, -ΤΑΞΗΣ Α,Β,Γ.
ΟΜΑΔΑ ΙΑ΄ του ΠΔ 31/90 ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ 31/12/2016
ΟΜΑΔΑ ΙΒ΄ του ΠΔ 31/90 ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ 31/12/2016
Καθώς έχουν λήξει και όλες οι ΟΜΑΔΕΣ των ΗΛΕΚΤΡΟΚΊΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ .

Η Ομοσπονδία μας σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου, για κατά πόσο είναι νόμιμη αυτή η ερμηνεία και η διαδικασία ,μας αποτύπωσε προφορικά ότι εφόσον υπάρχει σφραγίδα και υπογραφή Περιφερειάρχη και εφόσον η Πολιτεία μεριμνά πάντα για το συμφέρον του πολίτη η αντιστοίχιση είναι νόμιμη.
Εμείς κρατάμε τις επιφυλάξεις μας , όχι περί της νομιμότητας της διαδικασίας ,αλλά για την άνιση μεταχείριση που συντελείται δημιουργώντας χειριστές δυο ταχυτήτων. Δηλαδή, αυτών που θα μπορέσουν να αντιστοιχίσουν την Άδειά τους και αυτών που θα την χάσουν.

Στον απόλυτο βαθμό θεωρούμε πως η Άδεια του ΠΔ 31/90 δεν μπορεί να ακυρωθεί ,δεν μπορεί να χαθεί, δεν μπορεί να μην ισχύει καθώς δεν προϋπήρχε ούτε ημερομηνία ακύρωσης ,αλλά ούτε και ημερομηνία ανανέωσης.
Κάνουμε σαφές ότι θα πρέπει να δοθεί ανοιχτός χρόνος παράτασης ως προς την αντιστοίχιση των Αδειών του ΠΔ 31/90 και αυτό το έχουμε ζητήσει με επιστολή μας από το Υπουργείο .
Επίσης στο δικό μας έγγραφο προς το Υπουργείο συνεπικουρεί και επιστολή της ΓΣΕΕ ,που ζητάει να εκδοθεί ΑΜΕΣΑ Υπουργική Εγκύκλιος για την παράταση των Αδειών χειριστών μηχ/των έργου του ΠΔ 31/90 .
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι ζητήσαμε συνάντηση με τον Διευθυντή του Τμήματος Επαγγελμάτων της Γ.Γ.Β. για να συζητήσουμε τα προβλήματα που ταλανίζουν τον Κλάδο μας.
Συνάδελφοι, για ότι νεώτερο προκύψει μετά τα παραπάνω ,θα σας ενημερώσουμε και πάλι.

Με συναδελφικούς Χαιρετισμούς
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Χ.Μ.Γ.Ε.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ