ΦΕΚ 2942 Β 2018-ΚΑΤΑΤ.ΜΕ-ΤΣΑΠΕΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 127/09-03-2018

ΤΜΗΜΑ Γ.Σ.Ε.Ε. – ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 85 ,ΤΚ 104 38

ΤΗΛ. 2105237318 – FAX: 2105227823,  EMAIL : oxmee1955@gmail.com

…………………………………………………………………………………………………………

Αριθμ.Πρωτ:   1310                                                                                   ΑΘΗΝΑ:     27/ 7 /2018.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ        

ΠΡΟΣ

Όλα  τα Σωματεία –Μέλη της  δύναμης της Ομοσπονδίας

Έδρα τους  

ΘΕΜΑ:  Νέα Κατάταξη  Μ.Ε.

Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε το ΦΕΚ 2942 β 2018 και  σας γνωστοποιούμε τις βασικές επισημάνσεις που θα πρέπει να προσέξετε .Οι καινούργιες αλλαγές έχουν να κάνουν

με το μηχάνημα ΤΣΑΠΑ , με την ένταξη καινούργιων μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και αντιστοιχίσεις μηχανημάτων έργου  παλαιοτέρων Π.Δ. στο Π.Δ. 113/2012 σε ειδικότητες.

1.- Σελίδα :37248, άρθρο  :1 –παραγρ.1

Στην Ομάδα Β΄του Π.Δ. 31/1990 το μηχάνημα ΤΣΑΠΑ μετά από προηγούμενη  Εγκύκλιο είχε καταργηθεί ,όμως δεν είχε προνοηθεί η αντιστοίχισή του  σε παρεμφερή μηχανήματα .

Έτσι τώρα ,με το παρόν ΦΕΚ το Μηχάνημα ΤΣΑΠΑ και η Άδεια  του αντιστοιχείται με το μηχάνημα ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ και την ειδικότητα 1.1 του ΠΔ 113/12.

2.- Σελίδα :37249, άρθρο  :1 –παραγρ.2

Η  Ομάδα Γ΄-κινητήρα εσωτερικής καύσης – πετρελαιοκίνητου γερανού σταθερού  του ΠΔ 31/90 είχε αντιστοιχηθεί  στο ΠΔ 113/12  και στις ειδικότητες : 8.2, 2.1, 2.2., 2.3, 2.4, 2.5, 2.6.

Τώρα  με το καινούργιο ΦΕΚ αντιστοιχείται  και η ειδικότητα 2.9 του ΠΔ 113/12.

3.- Σελίδα :37249, άρθρο  :1 –παραγρ.4

Η Άδεια χειριστή που εκδόθηκε με το ΠΔ 22/76 πέραν των πρωταρχικών αντιστοιχήσεων  με ειδικότητες στο ΠΔ 113/2012  πλέον  με το παρόν ΦΕΚ  αντιστοιχούνται και οι ειδικότητες  3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10 .

4.- Σελίδα :37250, άρθρο  :4  

Ένταξη  καινούργιων  μηχανημάτων  έργων σε ειδικότητες  του ΠΔ 113/2012.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:   Όλες οι αντιστοιχήσεις  έχουν χρονικό ορίζοντα  2 χρόνια και 6 μήνες  από την ημέρα  δημοσίευσης  του ΦΕΚ .Μετά την πάροδο των δύο (2) χρόνων  και των έξι (6) μηνών δενδίνεται η δυνατότητα αποκτήσεως των αντίστοιχων ειδικοτήτων  παρά μόνο μετά από επιτυχή εξέταση.

Έτσι ,λοιπόν,,θα έπρεπε  να υπάρχει άμεση και απόλυτη  ενημέρωση  προς τους συναδέλφους με την επιπλέον ενημέρωση  ότι θα  πρέπει να έχουν την υποχρέωση  της συχνής επαφής με το σωματείο   για να έχουν τις συγκεκριμένες  ενημερώσεις.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.