Αριθμ.Πρωτ:1390                                                                                         ΑΘΗΝΑ:15/05/2019.                                                                                                

                                    ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ                 

                                                                  Προς                                            

                     Όλα τα σωματεία –μέλη της δύναμης  της  Ομοσπονδίας

                                                                                             Έδρα τους 

                ΘΕΜΑ: « Εορτασμός ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ  έτους 2019».

 Συνάδελφοι,                            

         Σύμφωνα με απόφαση της Διοίκηση της Ομοσπονδίας μας ,ο εορτασμός του ΑΓΙΟΥ  ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ   αποφασίστηκε  να  πραγματοποιείται  κάθε χρόνο  σε διαφορετικό  Νομό  ανά την Χώρα , έτσι ώστε να μπορούν  να συμμετέχουν  όσο το δυνατόν περισσότερα   Σωματεία μας  της Περιφέρειας .

         Έτσι και  φέτος  θα θέλαμε , για τον  εορτασμό του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, όποιο σωματείο  μας έχει στην περιοχή του   ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ  και  θέλει να πραγματοποιήσει τον  εορτασμό αυτού   την  17η   IOYNIOY  2019,  να ενημερώσει την Ομοσπονδία   -το αργότερο έως 03/06/2019–      ώστε να ενημερώσουμε και εμείς  έγκαιρα τα σωματεία μέλη μας ,για την συμμετοχή τους.

          Επισημαίνουμε   ότι ,τα έξοδα μετακίνησης  και  τα λοιπά έξοδα  αυτών  που θα  προσέλθουν στον εορτασμό , θα επιβαρύνουν   τους  ίδιους  ή τα σωματεία τους , ενώ τα έξοδα του Ιερού Ναού θα τα αναλάβει η Ομοσπονδία.                                                                               

                                       Με συναδελφικούς χαιρετισμούς         

                                                        ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.