ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ
ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γραφεία:Μενάνδρου 85 – 104 38 Αθήνα
Τηλ.210-5237318 , ΦΑΞ: 210-5227823
Site:www.oxmge.gr & e-mail: omosp@oxmge.gr
Αθήνα : 13/7/2016
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 982
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ
Όλα τα Σωματεία –Μέλη της δύναμης της Ομοσπονδίας
Έδρα τους
———-
ΘΕΜΑ: Παράταση ΑΝΤΙΣΟΙΧΙΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ του ΠΔ 31/90 με αυτές του ΠΔ 113/2012.

Συνάδελφοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά από προσπάθειες και έντονες πιέσεις της Ομοσπονδίας μας απέναντι στην ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ στο ΤΜΗΜΑ:ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ πετύχαμε να πάρουμε παράταση για την αντικατάσταση των Αδειών του ΠΔ 31/90 με αυτές του ΠΔ.113/2012.
Έτσι, λοιπόν ,η καταλυτική ημερομηνία για την αντιστοίχιση μεταφέρεται από την 13/3/2016 στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και ακολουθείται ακριβώς η ίδια διαδικασία αντιστοίχισης, όπως ήταν και πριν και δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4403 (ΦΕΚ 125/Α/7-7-16 ),το οποίο σας κοινοποιούμε για την ενημέρωσή σας και την ΑΜΕΣΗ ενημέρωση των μελών σας.

Συναδελφικά
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Χ.Μ.Γ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΧΑΤΖΑΚΟΣ