Αθήνα : 13 /11/2015
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 917

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΟΣ
Σωματεία –Μέλη της δύναμης της Ομοσπονδίας
Έδρα τους

ΘΕΜΑ: Ημερίδα Ο.Χ.Μ.Γ.Ε.με ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΙΣ 22-11-2015 στο Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ.

Συνάδελφοι,
Η Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος
σε συνεργασία με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ πραγματοποιεί ΗΜΕΡΙΔΑ με θέματα Ασφαλιστικού, Συνταξιοδοτικού περιεχομένου, Εργασιακών Σχέσεων, Συμβάσεων Eργασίας, Υγείας και Ασφάλειας και του Π.Δ.113/2012.
Η Ημερίδα έχει σκοπό την πλήρη ενημέρωση των συναδέλφων χειριστών σε όλα εκείνα τα καθημερινά τους προβλήματα, που αφορούν το επάγγελμα και τον Κλάδο μας και θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ στις 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015,ημέρα Κυριακή και ώρα 10,00΄π.μ..
Για την ενημέρωσή σας επί θεμάτων Εργασιακών Σχέσεων, Ασφάλισης – Συνταξιοδότησης, Αδειοδότησης των αδειούχων χειριστών βάσει του Π.Δ. 113/12 και τέλος επί θεμάτων Υγείας και την Ασφάλειας των χειριστών μηχανημάτων έργου, σας παραθέτουμε τα στοιχεία των εισηγητών και τους γενικούς τίτλους που ο καθένας θα παρουσιάσει:
1. «Νομοθετικό Πλαίσιο Συνθηκών Υγείας και Ασφάλειας εργαζόμενων στα τεχνικά έργα με ειδική αναφορά στο Π.Δ. 305/1996», εισηγητής : κ. Πάσχος Βασίλειος, προϊστάμενος τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κοζάνης – Γρεβενών.
2. «Πρόσφατες αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα», εισηγήτρια: κ. Σταμάτη Άντα, νομικός συνεργάτης του ΙΝΕ – ΓΣΕΕ .
3. « Νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και οι βασικές αλλαγές που επήλθαν στο Ατομικό Εργατικό Δίκαιο – Ισχύον καθεστώς που διέπει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας», εισηγήτρια: κ. Βέργου Σοφία – Άννα, νομικός συνεργάτης ΙΝΕ – ΓΣΕΕ .
4. Ερωτήσεις προς τους εισηγητές – Συζήτηση
Η Ομοσπονδία μας θέλει να προσκαλέσει όλα τα σωματεία της περιοχής Κοζάνης μέλη της δύναμής της καθώς και εκείνα που είναι όμορα του Νομού Κοζάνης να παρακολουθήσουν την ενδιαφέρουσα Ημερίδα ,η οποία και θα είναι εφόδιο για την καθημερινή τους δραστηριότητα, ως προς την ενημέρωση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας χειριστές.
Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και το ‘ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΡΙΣΤΩΝ και ΛΙΠΑΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ-ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ και ΠΡΟΩΘ/ΡΩΝ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ’ για την Εκδήλωση-Πρόσκληση να πραγματοποιηθεί η Ημερίδα στην περιοχή τους .

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Χ.Μ.Γ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.ΧΑΤΖΑΚΟΣ