Βασικά θέματα συζήτησης θα είναι: Εργασιακά, Ασφαλιστικά, Οικονομικά, Υγεία και Ασφάλεια για τα Μηχανήματα Έργων
 

programma