Αριθμ.Πρωτ: 1348                                                                                             ΑΘΗΝΑ:     21/01/2019.

                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                       Προς                                            

                Όλα τα σωματεία –μέλη της δύναμης  της  Ομοσπονδίας

                                                                                        Έδρα τους 

ΘΕΜΑ: Συνεδρίαση Ολομέλειας Δ.Σ. ΟΧΜΕΕ στις 19-1-2019.

 Συνάδελφοι,  

      Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας (Μενάνδρου 85-3ος ορ.,Αθήνα)  στις 19/01/2019 η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Διοίκησης αυτής.

      Η Ομοσπονδία κατέγραψε  τους προβληματισμούς   των συναδέλφων ,που το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι   τα κύρια θέματα ενασχόλησής της.

      Συζητήθηκαν διεξοδικά  όλα τα θέματα που απασχόλησαν τον Κλάδο μας το τελευταίο χρονικό  διάστημα.

      Μεταφέρθηκαν όλες οι αγωνίες ,από τους συναδέλφους μέλη της  Διοίκησης ,από τις εμπειρίες που έχουν στις  τοπικές κοινωνίες  που δραστηριοποιούνται.

      Αποφασίστηκε ομόφωνα να σταλεί  Πρόσκληση για συζήτηση  και διαπραγμάτευση  με τους εργοδοτικούς φορείς  για υπογραφή  συλλογικής σύμβασης .

      Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει  θετική  πρόθεση από τους εργοδότες  ,η Ομοσπονδία  θα ακολουθήσει την οδό της προσφυγής στον Ο.ΜΕ.Δ. για την σύναψη σύμβασης  και στις τέσσερις  διαδοχικές συμβάσεις  που υπογράφαμε  ,αυτές των Βιομηχανικών κλπ. Επιχειρήσεων, των Τεχνικών Έργων, των Μεταλλείων-Λιγνιτωρυχείων και των Λατομείων Πέτρας –Μαρμάρου.

        Στην κοπή της πίττας  ο τυχερός συνάδελφος για το  2019 ήταν ο Αγγελιδάκης Τηλέμαχος  ,μέλος της Διοίκησης της ΟΧΜΕΕ και μέλος της Διοίκησης του Σωματείου Χειριστών Ρεθύμνου.         

                                                                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς                                                                                 

     ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝHMΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

                     
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     ΝΙΚ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ                       
 Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                    ΠΑΝ. ΧΑΤΖΑΚΟΣ