ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΑΕΔ 2020

Αριθμ.Πρωτ: 1528 ΑΘΗΝΑ : 14/9/2020

                    ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ         
                                  Προς                       
        Όλα τα σωματεία –μέλη της δύναμης της Ομοσπονδίας 
                                           Έδρα τους 

Συνάδελφοι,
Για την ενημέρωσή σας και την άμεση ενημέρωση των μελών σας ,σας κοινοποιούμε την με αριθμό:1468/11.9.20 Εγκύκλιο του ΟΑΕΔ για την χορήγηση του ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ έτους 2020.
Επίσης σας πληροφορούμε ότι η Ηλεκτρονική υποβολή Αιτήσεων στον ΟΑΕΔ για το ΒΟΗΘΗΜΑ ξεκινάει από 15.9.2020 και λήγει την 30.11.2020.

                      Με συναδελφικούς χαιρετισμούς                                         
               ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝHMΑΤΩΝ 
               ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ