ΑΘΗΝΑ  18/06/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ:ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ της ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 5η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ -ΦΕΚ 783 Β 2018 -& μετά την 31.12.2020.

Κύριοι ,

    Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε  πως έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα με τις αδειοδοτήσεις χειριστών Μηχανημάτων Έργου στην ειδικότητα 5 .

    Επιχειρήσεις και συνάδελφοι υποψήφιοι χειριστές παραμένουν όμηροι, καθώς στην Περιφέρεια τους δεν υπάρχουν τα ανάλογα μηχανήματα της ειδικότητας  5 ώστε να υπάρξει η αδειοδότηση και να αποκατασταθεί  η κανονικότητα . 

    Δυστυχώς τα μηχανήματα της ειδικότητας  5  υπάρχουν  μόνο σε  τέσσερις  (4 ) διαφορετικές  Περιφέρειες .

Αυτές  : της  Κεντρικής Μακεδονίας ( Νομού ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ), της  Δυτικής  Μακεδονίας ( (Νομού  ΚΟΖΑΝΗΣ  – ΦΛΩΡΙΝΑΣ),της  Περιφ. Στερεάς Ελλάδος (Νόμου ΦΩΚΙΔΑΣ  )  και της Περιφ. Πελοποννήσου ( Νόμου ΑΡΚΑΔΙΑΣ ). 

     Πρόταση της Ομοσπονδίας μας  είναι να  ενεργοποιηθεί άμεσα και να νομοθετηθεί ξανά η σχετική  Υπουργική   Απόφαση που έληξε στις 31/12/2020 (ΦΕΚ 783/Β/7.3.18) και  η οποία έδινε την δυνατότητα της αδειοδότησης σε μηχάνημα έργου μέσα στην ειδικότητα  5 .                                                                        

Με  εκτίμηση

 ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.