ΘΕΜΑ:  Άλλα ήθη και έθιμα από την πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής για την αδειοδότηση Χειριστών Μηχανημάτων στην Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ.

Η Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανημάτων  Έργου Ελλάδος  θέλει να καταδικάσει την συμπεριφορά της προέδρου της εν λόγω εξεταστικής επιτροπής ΕΥΒΟΙΑΣ  κυρίας Περσεφόνης Ιωαννίδου.

Η κυρία Ιωαννίδου εκδίωξε από τον χώρο όπου διενεργούνταν οι εξετάσεις για την αδειοδότηση υποψηφίων Χειριστών της ειδικότητας 2 Ομάδας Β, τον πρόεδρο του Σωματείου Χειριστών ΕΥΒΟΙΑΣ συνάδελφο Χουντάση Νίκο.

Χωρίς λόγο και αιτία η πρόεδρος της επιτροπής θέλησε να απομακρυνθεί ο συνάδελφός μας από τον χώρο των εξετάσεων.

Γεννάται το μεγάλο ερώτημα τι είχε να φοβηθεί ;

Η Ομοσπονδία Χειριστών θέλει να ξεκαθαρίσει εξαρχής πως στον χώρο των εξετάσεων ο συνάδελφός μας πρόεδρος συμμετείχε ως παρατηρητής χωρίς το δικαίωμα παρέμβασης.

Ακριβώς έτσι συμμετέχουν δεκάδες άλλοι πρόεδροι πρωτοβάθμιων σωματείων  Χειριστών στις εξεταστικές επιτροπές σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα εάν στον χώρο της εξεταστικής διαδικασίας συμμετέχει εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας ως μέλος της επιτροπής.

Η συμπεριφορά της υπαλλήλου της Περιφέρειας να εκδιωχθεί εκλεγμένος εκπρόσωπος των εργαζομένων και συγκεκριμένα των Χειριστών συναδέλφων, μας παραπέμπει σε άλλους αλησμόνητους καιρούς.

Η Ομοσπονδία Χειριστών και ολόκληρο το συνδικαλιστικό κίνημα του κλάδου δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοιες ανάρμοστες συμπεριφορές.

Επιζητούμε την άμεση αποκατάσταση αυτής της ακραίας συμπεριφοράς και την αποδοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων ως ακρογωνιαίο λίθο της εύρυθμης λειτουργίας της εξεταστικής επιτροπής Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ.

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ