ΑΘΗΝΑ, 16/10/2023.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ : Άλλο ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στο επάγγελμα μας αυτή τη φορά στο Ρέθυμνο.

Η αδιαφορία της πολιτείας ώστε να μη πραγματοποιούνται πραγματικοί και ουσιαστικοί έλεγχοι στο επάγγελμα του Χειριστή μηχανήματος έργου, έχει δώσει τη δυνατότητα να συντηρείται ένα άναρχο τοπίο στην αγορά εργασίας του επαγγέλματος μας, με συνέπεια τα επαναλαμβανόμενα εργατικά ατυχήματα και μάλιστα θανατηφόρα.

Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και καταγγελίες της Ομοσπονδίας Χειριστών και των Σωματείων Χειριστών κάθε νόμου της χώρας, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και οι Περιφέρειες σφυρίζουν αδιάφορα, καθώς ρίχνουν το μπαλάκι η μια στην άλλη για το ποια υπηρεσία θα πραγματοποιήσει ελέγχους.

Αυτή η αδιαφορία και η ασυνεννοησία με την ευλογία της κυβέρνησης να μην δημιουργεί αυστηρό πλαίσιο για τους ελέγχους στον κλάδο μας, έχει επιφέρει την πλήρη και απόλυτη διαχείριση των μηχανημάτων έργου να πραγματοποιείται από κάθε λογής εργαζόμενο χωρίς την απαραίτητη εμπειρία και την κατάλληλη άδεια άσκησης επαγγέλματος, με τραγικές συνέπειες μεγάλων εργατικών θανατηφόρων ατυχημάτων.

Οι πρώτες πληροφορίες μιλάνε για εργαζόμενο ο οποίος δεν ήταν βοηθός, δεν ήταν κάτοχος της απαραίτητης άδειας χειριστή που χρειάζεται το μηχάνημα έργου εκσκαφέας.

Η Ομοσπονδία Χειριστών, το ΣΩΜΑΤΕΙΟ Χειριστών Ρεθύμνου, και το ΣΩΜΑΤΕΙΟ Χειριστών Χανίων, είναι σε επαφή με την επιθεώρηση Χανίων ώστε να αποτυπωθούν και εξακριβωθούν τα πραγματικά αίτια του ατυχήματος.

Για τη Διοίκηση