Αθήνα 21/09/2021  

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργατών της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.» με MIS: 5035153

Δείτε την ανακοίνωση πατώντας στο αρχείο: