ΑΘΗΝΑ 16/06/2023

Ανάρτηση Πίνακα Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων Γ’ ΚΥΚΛΟΣ.

Στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.» και MIS 5035153, σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε ο Πίνακας του Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων Γ’ ΚΥΚΛΟΥ  της υπ. αρ. πρωτ. 0072/01.04.2023 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Γ’ ΚΥΚΛΟΣ) ΓΙΑ THN ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  για την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.»  με κωδικό: 5035153».

Μπορείτε να τον δείτε εδώ: