ΑΘΗΝΑ:  06/10/2021

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς

Όλα τα σωματεία –μέλη της δύναμης  της  Ομοσπονδίας

Έδρα τους

ΘΕΜΑ: Απάντηση της Ομοσπονδία Χειριστών στα παπαγαλάκια των εργοδοτών που διατυμπανίζουν πως δεν βρίσκουν χειριστές μηχανημάτων έργου ώστε να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις τους.

Συνάδελφοι,

Από την μια μας προκαλούν γέλια αλλά από την άλλη μας δημιουργείται έντονος θυμός  από τις προκλήσεις που κραυγάζουν τα παπαγαλάκια των εργοδοτών πως δεν μπορούν να  βρουν χειριστές μηχανημάτων έργου ώστε να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις  τους.

Βέβαια δεν μπαίνουν στην διαδικασία να αναρωτηθούν  , το γιατί δεν βρίσκουν εύκολα χειριστές μηχανημάτων έργου , και ρίχνουν  σκοπίμως τη μπάλα στην εξέδρα.

Δεν μπαίνουν στο κόπο να αναρωτηθούν , σφυρίζουν αδιάφορα ,  γιατί είναι προφανές πως οι απαντήσεις  καταδεικνύουν την μεγάλη ευθύνη που τους αναλογεί.

Αυτοί είναι υπεύθυνοι καθώς δεν κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στο επάγγελμα του Χειριστή Μηχανήματος Έργου , κρυπτόμενοι και βολεμένοι πίσω από την ελληνική νομοθεσία.

Αυτοί είναι οι υπεύθυνοι γιατί  ελλείψει  συλλογικής σύμβασης εργασίας έχουν εξισώσει μισθολογικά τους συναδέλφους χειριστές με τους μισθούς των ανειδίκευτων εργατών (650€μεικτά ).

Αυτοί είναι οι υπεύθυνοι γατί στην εργασιακή δραστηριότητα δεν επιθυμούν χειριστές μηχανημάτων έργου , επιθυμούν παιδιά για όλες τις δουλειές ( εργάτες, καθαριστές κλπ ) που συγχρόνως θα εκτελούν και το επαγγέλματα του Χειριστή.

Έτσι λοιπόν ως οι κύριοι υπαίτιοι θα  αναλάβετε και την ευθύνη των πράξεων σας.

Η Ομοσπονδία Χειριστών θέλει να δώσει τα εύσημα σε όλους εκείνους του συναδέλφους χειριστές που με την στάση τους αποτυπώνεται η αληθινή πραγματικότητα στο επάγγελμα μας.

Η Ομοσπονδία Χειριστών θα αναλάβει πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα  για συζητήσεις με τους εργοδοτικούς φορείς για υπογραφή συλλογικής σύμβασης στο επάγγελμα μας.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ