ΑΘΗΝΑ:  05/03/21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                          Προς                                            

Όλα τα σωματεία –μέλη της δύναμης  της  Ομοσπονδίας – Έδρα τους.

ΘΕΜΑ: Απόρριψη από το Σ.τ.Ε. αιτήματος Ο.Χ.Μ.Ε.Ε. για την ακύρωση του ΠΔ 113/2012.

Η Ομοσπονδία Χειριστών είχε ξεκινήσει έναν αγώνα εδώ και 7 χρόνια για την ακύρωση του Καινούργιου ΠΔ 113/2012 που διέπει το επάγγελμα μας όσο αναφορά την αδειοδότηση του.

Αυτός ο αγώνας έφτασε μέχρι το Συμβούλιο της Επικράτειας (Σ.τ.Ε.).

Δυστυχώς  όμως με την υπ’ αριθμόν Α1395/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας  απορρίπτεται το αίτημα της Ομοσπονδίας Χειριστών για την ακύρωση του ΠΔ 113/2012.

Συναδελφικά

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ