ΑΘΗΝΑ:  05/04/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς

  Όλα τα σωματεία –μέλη της δύναμης  της  Ομοσπονδίας

Έδρα τους

ΘΕΜΑ:  Δυνατότητα χρηματοδοτούμενου προγράμματος από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής (ΕΤΠ), για την οικονομική στήριξη υπέρ των απολυμένων συνάδελφων του κλάδου μας , της τάξης των 2.000 € . 

Η Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ελλάδος , έχοντας αφουγκραστεί μέσα από τα σωματεία τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας και σε συνδυασμό με την περιρρέουσα οικονομική πραγματικότητα προσπαθεί να στηρίξει μαζικά τον κλάδο μας, αναλαμβάνοντας δράσεις και πρωτοβουλίες συμμετοχής μας σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι δράσεις μας μπορούν να υποστηριχτούν και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής (ΕΤΠ), ταμείο το οποίο παρέχει στήριξη σε άτομα που χάνουν τη θέση εργασίας τους είτε εξαιτίας σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω παγκοσμιοποίησης, π.χ. όταν κλείνει μια μεγάλη επιχείρηση ή μεταφέρεται η παραγωγή σε χώρες εκτός ΕΕ, είτε εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Αυτός είναι ο λόγος που αποφασίσαμε σήμερα να προχωρήσουμε σε μια συντονισμένη πρωτοβουλία ώστε να μπορούν να στηριχθούν οικονομικά όλοι οι άνεργοι απολυμένοι συνάδελφοι μας , καθώς και να αποκτήσουν εξατομικευμένες γνώσεις μέσο των προγραμμάτων όπου θα τους φανούν χρήσιμες και απαραίτητες για την αναζήτηση  εργασίας.

Η Ομοσπονδία Χειριστών αναλαμβάνει πρωτοβουλία υποβολής  πρότασης προς στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής ΕΤΠ, η οποία θα στηρίζει οικονομικά  και γνωσιακά  τους συνάδελφους απολυμένους ανέργους στο επάγγελμα μας.

Βασική προϋπόθεση είναι η συγκέντρωση Αιτήσεων όλων των μελών μας, πανελλαδικά, που βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση ανεργίας τουλάχιστον τους τελευταίους οχτώ (8) μήνες πριν την υποβολή της Αίτησης μας προς χρηματοδότηση. 

Το πρόγραμμα θα είναι 300 ώρες κατάρτισης νε συνολικές αποδοχές για τον συμμετέχοντα 2.000 € .

Ο στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε κλαδικά το πρόβλημα των απολύσεων ώστε να διασφαλίσουμε πως οι εργαζόμενοι που έχουν απολυθεί θα λάβουν στήριξη από το ΕΤΠ.

Καλούμε όλα τα σωματεία να προχωρήσουν άμεσα στην καταγραφή αιτούντων (απολυμένων μελών μας) όπως επίσης καλούμε και τον οποιοδήποτε μεμονωμένο  συνάδελφο να αιτηθεί στην Ομοσπονδία στο τηλέφωνο 2105237318 ή στο e-mail oxmee1955@gmail.com , έτσι ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την χρηματοδότηση μέτρων στήριξης των μελών μας .

Σημειώνουμε πως προκειμένου να λάβουμε χρηματοδότηση θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τουλάχιστον 350 Αιτήσεις συναδέλφων μας που έχουν απολυθεί, το τελευταίο χρόνο  σε όλη την χώρα . 

Σας αποστέλλουμε και τις απαραίτητες αιτήσεις των ενδιαφερόμενων υποψήφιων ανέργων οι οποίες θα πρέπει  να τους αποσταλούν.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση επικοινωνία στο τηλέφωνο 210-5237318

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ