ΑΘΗΝΑ :  13/9/2021              

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ                 

Προς                                             

Όλα τα σωματεία –μέλη της δύναμης  της  Ομοσπονδίας

Έδρα τους 

 Συνάδελφοι,                                                                

      Για την ενημέρωσή σας και την άμεση ενημέρωση των μελών σας  ,σας κοινοποιούμε την  με αριθμό:82176/10.9.21 Εγκύκλιο του ΟΑΕΔ για την χορήγηση του ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ έτους 2021.

       Επίσης σας πληροφορούμε ότι η  Ηλεκτρονική υποβολή Αιτήσεων στον ΟΑΕΔ για το ΒΟΗΘΗΜΑ ξεκινάει από 14.9.2021  και λήγει την 30.11.2021.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝHMΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ