ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερωτική Ημερίδα της Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ελλάδος για το έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την OXMEE»

Η Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ελλάδος διοργανώνει ενημερωτική Ημερίδα για το έργο«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την OXMEE» με MIS 5035153 που έχει ενταχθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία», το Σάββατο 18/02/2022 και ώρες 11:00 – 13:00.

Η ημερίδα θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Εργατικού Κέντρου στην οδό Χαριλάου 28 στην Ελευσίνα. Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα και εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εργασιών της Ημερίδας μέσω live streaming. Ο σύνδεσμος θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του φορέα www.oxmee.gr

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, το Σχέδιο υλοποίησης της Πράξης, τα στάδια υλοποίησης, οι ενέργειες Κατάρτισης και πιστοποίησης, αλλά και περιβάλλον της σύγχρονης αγοράς εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Θα συζητηθούν οι φάσεις υλοποίησης των προγραμμάτων, η μέθοδος υλοποίησης αλλά και ο βαθμός ανταπόκρισης από τους ωφελούμενους.

Με γνώμονα την ανάγκη για την διαρκή επιμόρφωση και προσαρμογή των εργαζομένων στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, θα γίνει ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για τα σημερινά προβλήματα των εργαζομένων και θα αναδειχτούν τα κίνητρα και οφέλη με την συμμετοχή τους στην Πράξη.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία ΟΧΜΕΕ στο τηλέφωνο: 210-5237318 ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση: oxmee1955@gmail.com.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και την Ελλάδα.