ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερωτική Ημερίδα της Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ελλάδος για το έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την OXMEE»

Η Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ελλάδος διοργανώνει ενημερωτική Ημερίδα για το έργο«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την OXMEE» με MIS 5035153 που έχει ενταχθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία», την Παρασκευή 20/10/2023 στις 18:00.

Η ημερίδα θα λάβει χώρα σε Αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης στην οδό Λεωφόρος Δημοκρατίας 10.

Καθώς η Πράξη οδεύει στην ολοκλήρωση της θα παρουσιαστεί μια έκθεσή αποτελεσμάτων, μετρήσιμοι στόχοι και αποτελέσματα, στάδια υλοποίησης, αναφορά στις ενέργειες Κατάρτισης και πιστοποίησης. Θα συζητηθούν οι φάσεις υλοποίησης των προγραμμάτων, η μέθοδος υλοποίησης αλλά και ο βαθμός ανταπόκρισης από τους ωφελούμενους. 

Με γνώμονα την ανάγκη για την διαρκή επιμόρφωση και προσαρμογή των εργαζομένων στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, θα γίνει ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για τα σημερινά προβλήματα των εργαζομένων και θα αναδειχτούν τα κίνητρα και οφέλη με την συμμετοχή τους στην Πράξη.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία ΟΧΜΕΕ στα τηλέφωνα:210-5237318 ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση: oxmee1955@gmail.com.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και την Ελλάδα.