Η Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ελλάδος (Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.), σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην ενημερωτική Ημερίδα,  για το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την OXMEE».

Σάββατο 18/02/2022 και ώρες 11:00 – 13:00

Αίθουσα Εργατικού Κέντρου, Χαριλάου 28, Ελευσίνα

 (Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα και εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εργασιών της Ημερίδας μέσω live streaming)

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, το Σχέδιο υλοποίησης της Πράξης, τα στάδια υλοποίησης, οι ενέργειες Κατάρτισης και πιστοποίησης, αλλά και περιβάλλον της σύγχρονης αγοράς εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Θα συζητηθούν οι φάσεις υλοποίησης των προγραμμάτων, η μέθοδος υλοποίησης αλλά και ο βαθμός ανταπόκρισης από τους ωφελούμενους.

Περισσότερες πληροφορίες: 210-5237318