Η Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ελλάδος (Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.), σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην ενημερωτική Ημερίδα,  για το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την OXMEE».

Παρασκευή 20/10/2023 και ώρες 18:00 μ.μ.

Αίθουσα Εργατικού Κέντρου, Λεωφόρος Δημοκρατίας 10, Ηράκλειο Κρήτης.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, το Σχέδιο υλοποίησης της Πράξης, τα στάδια υλοποίησης, οι ενέργειες Κατάρτισης και πιστοποίησης, αλλά και περιβάλλον της σύγχρονης αγοράς εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Θα συζητηθούν οι φάσεις υλοποίησης των προγραμμάτων, η μέθοδος υλοποίησης αλλά και ο βαθμός ανταπόκρισης από τους ωφελούμενους.

Περισσότερες πληροφορίες: 210-5237318