Πρόκειται για ένα επάγγελμα ταχέως και αλματωδώς εξελισσόμενο, για ένα επάγγελμα που για να εκτελεστεί πρέπει να γίνει με απόλυτη ασφάλεια.
Αυτός ο οποίος εκτελεί  την εργασία χειρισμού χρειάζεται να έχει ιδιαίτερες ικανότητες αλλά και δεξιότητες θεωρητικές και πρακτικές.
Το επάγγελμά μας είναι ο πιο υποστηρικτικός μοχλός για την έκβαση της κάθε εργασιακής δραστηριότητας σε όλους τους Κλάδους και τους τομείς όλων των Ελληνικών Επιχειρήσεων. Δραστηριοποιούμαστε και εργαζόμαστε από την μικρότερη οικογενειακή επιχείρηση μέχρι την μεγαλύτερη Βαριά Βιομηχανία και αναφορικά επισημαίνουμε:
Την εξορυκτική βιομηχανία στον τομέα παραγωγής πρώτων υλών (Λατομεία, Μεταλλεία).

  • Στον κατασκευαστικό κλάδο, στις μεταφορές, στην διαχείριση και διακίνηση υλικών και προϊόντων logistics, όπως και στην παραγωγή ενέργειας.
  • Στα Ναυπηγεία, Λιμάνια, Αεροδρόμια, στις Χαλυβουργίες,Τσιμεντοβιομηχανίες, στις επιχειρήσεις Χημικής Βιομηχανίας.
  • Στους Ο.Τ.Α., Δήμους και Περιφέρειες καθώς και στους Οργανισμούς κοινής Ωφέλειας ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ.
  • Τέλος, η συμμετοχή μας με τον πιο καταλυτικό τρόπο αποτυπώνεται σε όλα τα Δημόσια Έργα οδικοί άξονες, γέφυρες, σήραγγες, ΜΕΤΡΟ και πολλά άλλα) και βέβαια πάντα είμαστε πρωτοπόροι στην εθελοντική προσφορά, όλων των συναδέλφων χειριστών, σε κάθε καιρικό φαινόμενο (φωτιές, σεισμούς, πλημμύρες).

Η όλη παραπάνω δραστηριότητα πραγματοποιείται  από τον συνάδελφο χειριστή ο οποίος οδηγεί, χειρίζεται και συντηρεί το μηχάνημα έργου, με το οποίο παράγει έργο κάτω από δύσκολες πολύπλοκες  και πολύ ανθυγιεινές εργασιακές συνθήκες.
Για να είναι νόμιμη η εργασία του χειρισμού θα πρέπει ο χειριστής να έχει εφοδιαστεί με την άδεια άσκησης επαγγέλματος . Για να υπάρχουν οι προυποθέσεις αδειοδότησης  θα πρέπει να παραμείνει έναν ολόκληρο χρόνο ως βοηθός χειριστής, δηλωμένος στην Επιθεώρηση Εργασίας, έχοντας πραγματοποιήσει συγχρόνως και ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ στο επάγγελμα του χειριστή στην Περιφερειακή Ενότητα του τόπου κατοικίας του, στη Δ/νση Ανάπτυξης και Βιομηχανίας, στο Τμήμα Επαγγέλματος.
Όλη η παραπάνω προϋπηρεσία θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί κάτω από την επίβλεψη Αδειούχου Χειριστή, ο οποίος στο τέλος θα πιστοποιήσει και θα βεβαιώσει την εκμάθησή του στο ανάλογο μηχανημα έργου,
Τέλος να αναφέρουμε ότι ο κλάδος των χειριστών αντιπροσωπεύεται από Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο που είναι η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  που κάτω από την ομπρέλα της στεγάζει 67 Πρωτοβάθμια Σωματεία, τα οποία με την σειρά τους δραστηριοποιούνται σχεδόν σε κάθε Νομό της Χώρας.
Η δύναμη της Ομοσπονδίας είναι 50.000 Μέλη Χειριστές Μ.Ε. σε όλη την Χώρα, όμως εγγεγραμμένοι είναι γύρω στις 35.000 Μέλη από τα οποία γύρω στις 15.000 Μέλη προσήλθαν και ψήφισαν στα σωματεία μας, δίνοντας στην Ομοσπονδία την δυνατότητα να καταγράφεται από τις μεγαλύτερες, τις πιο μαζικές και δυναμικές Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις στον Ιδιωτικό Τομέα.