ΘΕΜΑ:  Εποχικό Επίδομα ΔΥΠΑ για Βοηθούς Χειριστές.

Μετά από παρέμβαση της Ομοσπονδίας προς τον διευθυντή της ΔΥΠΑ, την Δευτέρα θα αποσταλεί προς όλα τα καταστήματα ΔΥΠΑ της χώρας έγγραφο, το οποίο θα ενημερώνει τους διοικητικούς υπαλλήλους πως το εποχικό επίδομα το δικαιούνται και οι βοηθοί χειριστές.

Για όσους συναδέλφους βοηθούς χειριστές πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά την αίτηση του εποχικού βοηθήματος, στο πεδίο ζήτησης της άδειας Χειριστή Μηχανήματος Έργου θα αναρτούν βεβαίωση του εργοδότη ο οποίος θα βεβαιώνει την εργασία τους ως βοηθός χειριστή.

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ