Εργοδότες

Οι εργοδότες μπορούν να εισάγουν νέες θέσεις εργασίας και η ομοσπονδία θα φροντίσει να καλυφθεί η θέση από το κατάλληλο μέλος της.

    Χειριστές

    Οι χειριστές που ψαχνουν δουλειά μπορούν να αφήσουν τα στοιχεία τους και η ομοσπονδία θα προσπαθήσει να τους συνδέσει με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.