Η δημοσίευση της συνέντευξης του Προέδρου της Ομοσπονδίας κυρίου Νίκου Ηλιόπουλου στο περιοδικό Εργοταξιακά Θέματα. (σελ. 44-49)

Εργοταξιακά Θέματα Νο 236 Μάιος – Ιούνιος 2021