ΘΕΜΑ:  Νέο εργατικό θανατηφόρο δυστύχημα.

Συνεχίζουν κυβέρνηση και ανεξάρτητη αρχή ΣΕΠΕ να σφυρίζουν αδιάφορα.

Η αδιαφορία τους έχει δώσει τη δυνατότητα στους εργοδότες για πλήρη ασυδοσία.

Η πλήρη ασυδοσία σε θέματα ασφαλείας στο επάγγελμά μας έχει επιφέρει επαναλαμβανόμενα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα.

Εργαζόμενοι πληρώνουν με την ίδια τη ζωή τους την αδιαφορία των ελεγκτικών μηχανισμών και την ασυδοσία των εργοδοτών.

Άλλος ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε θανατηφόρα από εργαζόμενο που χειριζόταν Μηχάνημα Έργου χωρίς να κατέχει την απαραίτητη άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Πραγματικά η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.

Τι άλλο πρέπει να συμβεί στο επάγγελμα μας ώστε να παρθούν οι πραγματικές και ουσιαστικές αποφάσεις για τη δημιουργία ελεγκτικού προληπτικού ελέγχου στον Χειρισμό Μηχανημάτων Έργου.

Η Ομοσπονδία χειριστών σε επικοινωνία που είχε με τον γραμματέα Υγείας και Ασφαλείας στην Εργασία της ΓΣΕΕ  Ανδρέα Στοιμενίδη, ζήτησε την άμεση συνδρομή του για συνάντηση με το Διοικητή του ΣΕΠΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης για την διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου αυστηροποίησης των ελέγχων στο επάγγελμα του Χειριστή Μηχανημάτων Έργου.

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ