ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ 31/90  (ΦΕΚ 66 Α 19 ΑΡΘ.32) 25-04-2019  
ΚΑΤΑΤΑΡΓΗΣΗ Μ.Ε. ΤΣΑΠΕΣ (ΦΕΚ 2942 Β 2018) 20-07-2018  
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ   (ΦΕΚ 430 Β 14.2.18) 14-02-2018  
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ  (ΦΕΚ 2481 Β 16) 11-08-2016  
ΦΕΚ 2481 Β 16 ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Μ.Ε. 11-08-2016  
ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝN    (4403-ΦΕΚ 125 Α 16-) 07-07-2016  
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ  (ΦΕΚ 196 Α 14-ΠΔ 122-2014) 23-09-2014  
ΝΕΟ ΠΔ 113-2012 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  (ΦΕΚ 198 Α 2012) 17-10-2012  
ΚΛΑΡΚ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΦΕΚ 225 Β 2014 Ν.4302-ΑΡ.16) 08-10-2014  
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ    (ΦΕΚ 1024 Β 13)             (ΤΡΟΠ- ΦΕΚ 24 Β) 25-04-2013  
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ     (ΤΡΟΠ-ΦΕΚ 32 Β) 30-05-2013  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ    (ΦΕΚ 1422 Β 9-7 15) 09-07-2015  
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  (ΦΕΚ 143 Α 2011 – Ν.3982) 17-06-2011  
ΣΧΟΛΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ    (ΦΕΚ 196-Α-14 ΠΔ 122- ) 23-09-2014  
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ    (ΦΕΚ 1983 Β) 14-08-2013  
ΜΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ    (ΦΕΚ 21-Β- 13) 10-01-2013  
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ    (ΦΕΚ 2287 Β 13) 13-09-2013  
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ .-ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ       (ΦΕΚ 24 Β 13) 10-01-2013  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ     (ΦΕΚ 2844 Β΄2012) 23-10-2012  
ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ-ΚΟΣΤΟΣ 06-02-2012  
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ-ΕΝΤΑΞΕΙΣ 15.7.15, 28-9-15 15-07-2015  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 15-07-2015  
1η ΚΑΤΑΤΑΞΗ Μ.Ε. ΠΔ 113  (ΦΕΚ 519 Β 2013) 06-10-2013  
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  (ΦΕΚ 3133_10.12.13) 10-12-2013  
ΑΙΤΗΣΗ- Υ.Δ ΠΔ 113 -2012 11-03-2012  
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓ ΧΟΡΗΓΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΔ 113-12 16-09-2013  
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΤΩΝ  (ΦΕΚ 125Α ΑΡΘ.16 Π.3) 25-05-2022  
ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΩΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  (ΦΕΚ 16A/2022 ΑΡΘ.145 Π.1) 25-07-2022  
ΟΔΗΓΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 15-11-2022