ΑΘΗΝΑ:  28/09/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς

Όλα τα σωματεία –μέλη της δύναμης  της  Ομοσπονδίας

Έδρα τους

Η Ομοσπονδία Χειριστών θέλει να ενημερώσει τα σωματεία μέλη μας, πως τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει αναλυτικότερη ενημέρωση για το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Κατάρτισης που έχει αναλάβει  να υλοποιήσει η Ομοσπονδία μας.

Θα υπάρξει λεπτομερής ενημέρωση για την διαδικασία των αιτήσεων  αλλά και των απαραίτητων δικαιολογητικών που θα πρέπει να καταθέσουν οι συνάδελφοι χειριστές και βοηθοί χειριστές.

Το πρόγραμμα αφορά την πιστοποίηση κατάρτιση σε 1.150 συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα :

Α) Στην  Οργάνωση  και Διαχείριση Έργου.

Β) Ασφαλής Χρήση και Συντονισμός Λειτουργίας Μηχανημάτων Έργου.

Το πρόγραμμα θα είναι 90 ωρών και ο κάθε συμμετέχων θα αποζημιωθεί με 5 ευρώ την ώρα (450€).

 Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει πλήρης ενημέρωση για διαδικασία των αιτήσεων στο πρόγραμμα.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ