Aθήνα  17/09/2021 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ                                          

ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ      ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ                                       

ΠΡΟΣ                                                          

ΟΛΑ ΤΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΗΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ                                                                 

Έδρα τους     

Συνάδελφοι,                                                                                          

     Σας  κάνουμε  γνωστό πως συνεδρίασε  η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Ομοσπονδίας στις  16/9/2021 και ώρα 18:00 στα γραφεία της που εδρεύουν Βούλγαρη 1,Αθήνα  και  απεφάσισε ομόφωνα την σύγκληση του   31ου  Τακτικού Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου    της Ομοσπονδίας για τις  30 και  31 Οκτωβρίου   2021  ημέρες  Σάββατο και Κυριακή  για την εκλογή νέας Διοίκησης ,Ελεγκτικής Επιτροπής  και Αντιπροσώπων για την Γ.Σ.Ε.Ε. .                                              

      Ως εκ τούτου καλούμε τα Σωματεία  της δύναμής μας όπως λάβουν μέρος σε αυτό δια των Αντιπροσώπων τους.                                                                           

    Θα ακολουθήσει Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν  στο

Συνέδριο και των εργασιών αυτού τις επόμενες ημέρες .

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ   –    Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ            

      1.- Παρακαλούνται οι Διοικήσεις των Σωματείων να μεριμνήσουν  ΑΜΕΣΑ

   και να ειδοποιήσουν τους  Αντιπροσώπους τους  για να λάβουν μέρος στο Συνέδριο.

      2.- Οι Αντιπρόσωποι προσερχόμενοι στο Συνέδριο πρέπει να έχουν μαζί τους

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   το  ΔΕΛΤΙΟ  της  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ  τους  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

και το  ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ- ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ .                                                  

     3.-  Ιδιαίτερα υπογραμμίζουμε ότι τα Σωματεία που δεν θα έχουν στείλει τα δικαιολογητικά  των τελευταίων Αρχαιρεσιών τους προ οχτώ   (8)   ημερών από της συγκλήσεως  του Συνεδρίου  (σύμφωνα  με το άρθρο 10 παρ.6  του Καταστατικού της  Ομοσπονδίας) θα αποκλεισθούν από το Συνέδριο.                                            

     Γι’ αυτό , όσα Σωματεία έκαναν πρόσφατα ή θα κάνουν μέσα σε αυτό το διάστημα  Αρχαιρεσίες ,παρακαλούνται να στείλουν  Α Μ Ε Σ Ω Σ  τα δικαιολογητικά  τους.

 Θα πρέπει οι Αντιπρόσωποι των  Σωματείων που θα λάβουν μέρος στο συνέδριο  να μας το  δηλώσουν  μέχρι 15.10.2021 για το ποίοι  θα μείνουν  στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ.    

     4.- Παρακαλούμε τα Σωματεία  να τακτοποιηθούν  οικονομικά προς την Ομοσπονδία  τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από το Συνέδριο για να έχουν

δικαίωμα  συμμετοχής  σε αυτό.          

     Η οικονομική τακτοποίηση των Σωματείων  θεωρείται ολοκληρωμένη  ,αφού  έχουν  εξοφλήσει  τις συνδρομές τους μέχρι την 31.12.2021 και έχουν καταβάλλει ποσό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στα ψηφίσαντα μέλη των  Αρχαιρεσιών τους επί  0,07 Ευρώ  τo μέλος. 

      5.- Τα Έξοδα των Αντιπροσώπων που θα λάβουν μέρος στο Συνέδριο  είναι έξοδα παράστασης   και έξοδα  κίνησης   και  θα βαρύνουν  την Ομοσπονδία.  

      Δηλαδή θα χορηγηθούν έξοδα Παράστασης ως εξής :

  • Σε αυτούς που προέρχονται από απόσταση μέχρι 400 χιλιόμετρα αποζημίωση για μία (1) ημέρα (30.00ευρω)
  •  Σε αυτούς που προέρχονται από απόσταση πάνω από 400 χιλιόμετρα αποζημίωση  δυο (2) ημερών . (60.00ευρω)

Για την αποζημίωση των εξόδων παράστασης  θα ζητηθούν αποδείξεις βενζίνης με ημερομηνία 29ή 30 ή 31/10/2021.    

   6.- Τα έξοδα κίνησης συνυπολογίζονται από την χιλιομετρική απόσταση του μονίμου κατοικίας του αντιπρόσωπου,  με την περιοχή διενεργείας του συνεδρίου (Αθήνα)  επί 0.18 λεπτά χιλιόμετρο.

     Για την αποζημίωση των εξόδων κίνησης θα ζητηθούν αποδείξεις διοδίων και αποδείξεις βενζίνης που να καλύπτουν το όλο ποσό της χιλιομετρικής απόστασης  επί ων  0.18 λεπτών ανά χιλιόμετρο.

Οι εν λόγω αποδείξεις θα πρέπει να είναι με ημερομηνία 29 ή 30 ή 31/10 2021. 

     Γι΄αυτό  επισημαίνουμε ότι οι συνάδελφοι Αντιπρόσωποι θα  πρέπει να  κρατήσουν, να προσκομίσουν στην Ομοσπονδία και  να  παραδώσουν στον Ταμία την ημέρα του Συνεδρίου  για την  πληρωμή τους    τα εισιτήρια  :ΚΤΕΛ, Τρένου, Αεροπορικά , Ακτοπλοϊκά   ή  τις αποδείξεις   ΔΙΟΔΙΩΝ  και ΒΕΝΖΙΝΗΣ   (με ημερομηνία αποδείξεων βενζίνης  29,30 ή 31/10/2021  καθώς και το σύνολο των διοδίων).

    Η αποζημίωση των εξόδων των Αντιπροσώπων θα γίνει μέσω web banking  και εφόσον πρώτα μας έχει ήδη δοθεί ο Αριθμός Λογαριασμού της Τραπέζης που επιθυμεί ο κάθε Αντιπρόσωπος ,ώστε να κατατεθούν τα χρήματα  από την Ομοσπονδία  μετά το πέρας του Συνεδρίου .

     7.- Επίσης  σας γνωρίζουμε ότι τα έξοδα φαγητού και διανυκτέρευσης θα τα            

καλύψει η Ομοσπονδία ,η οποία έχει κάνει συμφωνία κράτησης δωματίων με το

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RADISSON  BLU  PARK HOTEL ATHENS-Λεωφ.Αλεξάνδρας  10, Αθήνα   ( όπου θα γίνει και το Συνέδριο ) .

       8.- Τα   Σωματεία που στις τελευταίες  Αρχαιρεσίες τους ,για την ανάδειξη Αντιπροσώπων  για την Ομοσπονδία ,έχουν ψηφίσαντα μέλη από σαράντα (40) και

 κάτω δεν δύνανται να λάβουν μέρος στο Συνέδριο, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Καταστατικού και του Ν.1264/82  και ως εκ τούτου παρακαλούνται τα Σωματεία αυτά   να μην προσέλθουν στο Συνέδριο.  

Θα δοθούν διευκρινήσεις για το θέμα της συμμετοχής των σωματείων με ληγμένες θητείες  λόγω CONID 19.

     Βέβαια ,οι συνάδελφοι που το επιθυμούν -από τα παραπάνω σωματεία-μπορούν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο , με έξοδα δικά τους  ή των σωματείων τους. 

      9.-  Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η :  Στην περίπτωση που ένας Τακτικός Αντιπρόσωπος για το Συνέδριο αδυνατεί να προσέλθει σε αυτό  ο Αναπληρωματικός του ,που θα προσέλθει ,πρέπει απαραίτητα να είναι εφοδιασμένος με Υπεύθυνη Δήλωση του                                                      

Ν.1599/86  αρ.8 του παραιτουμένου Τακτικού Αντιπροσώπου, η οποία θα είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του παραιτουμένου από την Αστυνομική Αρχή της περιοχής ή το ΚΕΠ.      

         Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλέφωνο. 210 – 5237318 . 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

ΕΡΓΟΥ    ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ