Αγαπητοί/ές κύριοι/ες,

Στο παρακάτω Link θα βρείτε συνημμένη την Πρόσκληση Συμμετοχής στη Διαδικτυακή Ημερίδα της Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ελλάδος για το έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την OXMEE» .

Μέσω του παρακάτω συνδέσμου μπορείτε να συνδεθείτε στη πλατφόρμα του SKYPE για να παρακολουθήσετε την Διαδικτυακή Ημερίδα:  https://join.skype.com/BHScKteC5O5W


Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία ΟΧΜΕΕ στα τηλέφωνα: 210-5237318 ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση: oxmee1955@gmail.com.