Αγαπητοί/ές κύριοι/ες,

Η Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ελλάδος διοργανώνει Διαδικτυακή Ημερίδα για το έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την OXMEE» με κωδ. MIS 5035153 που έχει ενταχθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία», την Δευτέρα 01 Ιουλίου 2022 και ώρες 11:00 πμ. – 13:00 μμ. , σε τηλεδιάσκεψη μέσω Skype.

Στο παρακάτω Link θα βρείτε συνημμένη την Πρόσκληση Συμμετοχής στη Διαδικτυακή Ημερίδα της Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ελλάδος για το έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την OXMEE»

Μέσω του παρακάτω συνδέσμου μπορείτε να συνδεθείτε στη πλατφόρμα του SKYPE για να παρακολουθήσετε την Διαδικτυακή Ημερίδα: 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΧΜΕΕ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Β’ ΚΥΚΛΟΣ)

https://join.skype.com/A60kGbBTAqdQ

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία ΟΧΜΕΕ στα τηλέφωνα: 210-5237318 ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση: oxmee1955@gmail.com.