ΑΘΗΝΑ:  18/09/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ψηφιακή άδεια χειριστή μηχανήματος έργου.

Μετά από πρόταση και πίεση που είχε ασκήσει η Ομοσπονδία Χειριστών για την ψηφιοποίηση  του επαγγελματικού μας προσόντος, από ότι  φαίνεται στον ορίζονται θα υλοποιηθεί.

Έχουμε την ενημέρωση πως το υπουργείο εργασίας σε συνεργασία με το υπουργείο ανάπτυξης  θα εκδώσουν μέσο της  Εργάνη  την άδεια χειριστή μηχανήματος έργου  ηλεκτρονικά.

Αυτό σημαίνει αφενός πως η ανεύρεση της άδειας μας θα είναι ηλεκτρονική και αφετέρου όλες οι πλαστές παράνομες και παράτυπες άδειες δεν θα μπορούν να ανέβουν στο  πληροφοριακό σύστημα  με αποτέλεσμα την μη εγκυρότητα τους.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ