ΑΘΗΝΑ:  22/01/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ:  Στηρίζουμε τους εργαζομένους στους Ευρωπαϊκούς Βωξίτες.

Η Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ελλάδος πολλές φορές έμπρακτα έχει στηρίξει τους συναδέλφους μας στους Ευρωπαϊκούς Βωξίτες. Μάλιστα είχαμε συμμετάσχει και σε σύσκεψη με την Διοίκηση της εταιρείας για τα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν τους εργαζομένους.

Μέχρι σήμερα όμως φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Το σωματείο των εργαζομένων επανέρχεται αγωνιστικά και επιζητεί την πλήρη κανονικότητα στις εργασιακές τους σχέσεις.

Εμείς είμαστε στο πλευρό τους. Θα κάνουμε ότι είναι συνδικαλιστικά δυνατό ώστε να επικρατήσει το δίκαιο.            

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.   

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ