ΑΘΗΝΑ: 22 /06 /2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς

Όλα τα σωματεία –μέλη της δύναμης  της  Ομοσπονδίας

Έδρα τους 

ΘΕΜΑ : Τελευταία παράταση θητειών διοικητικών συμβουλίων συνδικαλιστικών οργανώσεων   μέχρι  τις 31/10/2021.

 Συνάδελφοι,                                                                

       Λόγω  της πανδημίας , η Κυβέρνηση είχε νομοθετήσει μια σειρά από παρατάσεις θητειών στα διοικητικά όργανα των συνδικαλιστικών οργανώσεων , με σκοπό την αποτροπή μετάδοσης της πανδημίας και συγχρόνως την προφύλαξη των πολιτών της ελληνικής κοινωνίας .

      Η τελευταία παράταση, που είχε νομοθετηθεί ,ήταν μέχρι τις 30/6/2021 .

      Η Κυβέρνηση όμως ,αφενός αναγνωρίζοντας ότι ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία και αφετέρου πως πολλές συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν θα προλάβουν να διενεργήσουν τις αρχαιρεσίες  τους  έως  την καταλυτική ημερομηνία 30/6/2021 , με συνέπεια πάρα πολλές συνδικαλιστικές οργανώσεις να μείνουν έκθετες, παράνομες και να χρειαζόταν να οδηγηθούν στα δικαστήρια για τον διορισμό διοίκησης ,έτσι ,στον τελευταίο Εργασιακό Νόμο: 4808, ΦΕΚ 101 Α 19/6/2021και στο άρθρο 133 προβλέπεται και δίνεται η τελευταία παράταση θητείας μέχρι τις 31/10/2021 για την όσο πιο  ομαλή επιστροφή γίνεται  στην κανονικότητα  για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις .

     Τώρα ,επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως αφού υπάρχει αυτή η παράταση θητείας μέχρι τις 31/10/2021 η Διοίκηση της Ομοσπονδίας Χειριστών προσανατολίζεται να πραγματοποιήσει το εκλογοαπολογιστικό της Συνέδριο εκεί γύρω στις 31/10/2021.

    Άρα ,τα σωματεία μέλη της δύναμης της Ομοσπονδίας , που η θητεία τους είχε λήξει και έχουν κάνει μέχρι τώρα χρήση την παράταση θητείας λόγω πανδημίας , για να συμμετάσχουν νόμιμα στο συνέδριο της Ομοσπονδίας θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τις εκλογές τους μέχρι τις 15 /10/2021 και να μας έχουν αποστείλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους στο συνέδριο.

      Όσα σωματεία, η λήξη της θητείας τους προβλέπεται για μετά από τις 31/10/2021 μπορούν να πάρουν κανονικά μέρος στις εργασίες του συνεδρίου της Ομοσπονδίας .

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.