ΑΘΗΝΑ:  19/02/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                         Προς                                           

Όλα τα σωματεία –μέλη της δύναμης  της  Ομοσπονδίας

Έδρα τους 

  Θέμα : Τρέχουσες εξελίξεις όσο αναφορά τα Προγράμματα Κατάρτισης  Πιστοποίησης

               που θα διεκπεραιώσει  η Ομοσπονδία μας .

Συνάδελφοι,                                                             

   Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ήδη έχει εγκριθεί Πρόγραμμα Κατάρτισης Πιστοποίησης για 1.150 συναδέλφους χειριστές στο σύνολο της Χώρας .

    Η κατάρτιση θα είναι θεωρητική  της τάξης των 90 ωρών και θα αφορά την πιστοποίηση χειριστών για την οργάνωση και διαχείριση έργου ,καθώς και για την ασφαλή λειτουργία μηχανημάτων έργου .

Το πρόγραμμα θα είναι επιδοτούμενο για όλους τους συμμετέχοντες .

    Η Ομοσπονδία μας μετά και τις τελευταίες εξελίξεις όπου , το επάγγελμα μας αποκλείστηκε από το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης του Μητρώου Β των φορτοεκφορτωτών , ανέλαβε πρωτοβουλίες  ώστε  να διαμαρτυρηθεί για την κατάφορη αδικία με τον αποκλεισμό μας από το πρόγραμμα τον φορτοεκφορτωτών .

    Έτσι ,λοιπόν, απαιτήσαμε την ίση μεταχείριση από το  Yπουργείο για την διενέργεια αυτόνομου Προγράμματος Πιστοποίησης Κατάρτισης χειριστών μηχανημάτων έργου .

   Το Yπουργείο  αφουγκραζόμενο τις θέσεις της Ομοσπονδίας για το επάγγελμα μας  , δεσμεύτηκε για την υλοποίηση Προγράμματος Κατάρτισης Πιστοποίησης για 5.000 χειριστές μηχανημάτων έργου !

 Το πρόγραμμα θα είναι επιδοτούμενο της τάξης των 750 € για τον κάθε συμμετέχοντα ! 

     Στους επόμενους 2-3 μήνες θα ξεκινήσει το πρώτο πρόγραμμα που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η Ομοσπονδία μας  και στη συνέχεια, αφού λήξει το πρώτο πρόγραμμα, θα ακολουθήσει το δεύτερο και μεγαλύτερο πρόγραμμα κατάρτισης πιστοποίησης για 5.000 χειριστές μηχανημάτων έργου .    

    Συνάδελφοι, σε μεταγενέστερες Ανακοινώσεις μας, θα λάβετε λεπτομερώς αναλύσεις και ενημερώσεις, για το ποίες θα είναι οι κινήσεις που θα χρειαστεί να κάνετε για την προσέλκυση των αιτούντων συναδέλφων  που θα θελήσουν να συμμετάσχουν στην παρακολούθηση του πρώτου προγράμματος πιστοποίησης .  

   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς     

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ της  Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.