ΘΕΜΑ: Ενέργειες συναδέλφων για όσους εργοδότες παραβιάζουν  τα έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο για τον καύσωνα.                                          

Καλούμε τους συναδέλφους μας χειριστές να καταγγείλουν στα παρακάτω τηλέφωνα και email παραβατικές ενέργειες επιχειρήσεων  που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια τους  , λόγω καύσωνα.

  • Γραφείο διοικητή ΣΕΠΕ  

        15512

  • ΣΕΠΕ 

        15555

Στη περίπτωση που η καταγγελία γίνει προς την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε :

*Επωνυμία εργοδότη επιχείρησης

*Περιοχή – οδός – αριθμός

*Περιφέρεια

*ΤΚ

*Τηλέφωνο εργοδότη επιχείρησης  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ.